om resekurage Tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn Frågor & svar Resekuragetestet
Gör Resekuragetestet!
Logo Logo Logo

Efter två år av pandemi och hemestrar är våra gamla resvanor tillbaka. Men när utlandsresorna ökar igen, riskerar också den sexuella exploateringen av barn utomlands att öka. Om du ska ut och resa kan du råka bevittna hur andra turister, svenska såväl som utländska, utnyttjar barn sexuellt. Vår undersökning visar att bara en av tio svenskar vet hur man ska gå tillväga för att anmäla misstankar om brott utomlands. Därför har vi startat initiativet Resekurage.

Vi uppmanar dig att ta med ditt resekurage – ditt civilkurage på resan – vart du än åker.

Bra att veta

Svensk lag gäller utomlands
Gärningsmän som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands kan dömas i Sverige.

Varje tips gör skillnad
Ett tips till Polisen kan göra stor skillnad både för att hjälpa de utsatta barnen men också för att öka statistiken, vilket förbättrar Polisens möjligheter att jobba mot problemet.

Så används ditt tips
Ditt tips skickas direkt till en särskild grupp på Polismyndigheten som arbetar mot sexuell exploatering av barn utomlands. De ser över tipset och om det bedöms användbart skickas det vidare till polisen i det land där det misstänkta brottet har begåtts.

Så här tipsar du
Du kan tipsa svensk polis direkt här på resekurage.se, eller ringa 114 14 från Sverige eller +46 77 114 14 00 från utlandet. Du kan också tipsa lokal polis i det landet där det misstänkta brottet har begåtts. Det bästa är att anmäla till både lokal och svensk polis.

Du kan vara anonym, men det underlättar för polisen om de kan nå dig för att ställa kompletterande frågor.

Det bästa är att lämna tips så snart som möjligt då det är lättare för Polisen att bearbeta färsk information, men även äldre information kan vara av stort värde.

Även om din misstanke visar sig felaktig, är det bättre att anmäla. Att en oskyldig blir utredd är inte sannolikt eftersom det krävs starka misstankar för att starta en utredning.

Bakgrund Resekurage

Resekurage lanserades under december 2014, och grundar sig på ett uppdrag från regeringen, med syfte att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Uppdraget har nu blivit ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan och hur man kan vara en del av lösningen. Projektet är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges länsstyrelser, Polismyndigheten, samt World Childhood Foundation och Ecpat.

Med vårt ökade resande följer också ett ansvar.
Tack för att du tar med ditt resekurage.

DOKUMENTÄR – TURISTERNA OCH BARNEN

Många som slutar gymnasiet gör en längre resa och kanske passar de på att volontärjobba i till exempel Kambodja, Vietnam, Thailand eller Nepal. Den som hamnar på ett barnhem bör tänka efter både en och två gånger. De flesta barn på barnhem är inte föräldralösa utan har hamnat där eftersom det finns turister och volontärer som är villiga att stödja verksamheten ekonomiskt. Drivkrafterna bakom barnhemmen kan i värsta fall vara viljan att utnyttja barnen sexuellt. Regissören David Wikdahl åker till Kambodja och besöker barnhem. Han följer också en delegation på uppdrag av den svenska regeringen och möter bland andra representanter från organisationen APLE som jobbar mot sexuellt utnyttjande av barn. Producerad med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län.

TIPSA OM MISSTÄNKT SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

Om du ser misstänkt sexuell exploatering av barn på din resa är det viktigt att du tar kontakt med polis så fort som möjligt. Detta kan du göra på något av följande sätt:

TIPSA POLISEN Du länkas vidare till polisens hemsida

Tipsa lokal polis direkt på din resedestination

Ringa polisen i Sverige på: 114 14

Ringa polisen från utlandet på: +46 77 114 14 00

Uppgifterna du lämnar skickas direkt till en särskild grupp hos polisen som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn. Tipset bedöms och bearbetas. Om misstankarna är tillräckligt starka startar en utredning.

Har du bilder eller filmer på den misstänkte, barnet eller platsen? Skicka dem till itbrott.desk.noa@polisen.se. Kom ihåg att använda samma kontaktuppgifter i ditt mejl som i onlineformuläret så att tipset lättare kan kopplas ihop med bilderna.

FRÅGOR & SVAR

Vad menas med sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande och vad är det för brott som begås?

Sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande innebär att en person med hemvist i Sverige reser till ett annat land för att där sexuellt utnyttja ett barn. De brott som begås mot barnen kan vara grov våldtäkt mot barn, barnpornografibrott, köp av sexuell handling av barn eller människohandel med barn för sexuella ändamål.

Varför förekommer sexuell exploatering av barn utomlands och hur omfattande är problemet?

Sexuell exploatering av barn existerar på grund av att det finns en efterfrågan, vilken också är den drivande faktorn i den globala handeln med barn.

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar under arton år har blivit tvingade till sexuellt umgänge och andra typer av sexuella övergrepp som involverar fysisk kontakt. Ytterligare miljontals barn har exploaterats genom prostitution och pornografi. Läs mer hos Unicef.

Vad säger lagen?

Våldtäkt mot barn

6 kap. 4 § brottsbalken (2004:406)

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Köp av sexuell handling av barn

6 kap. 9 § brottsbalken (2004:406)

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till fängelse i högst fyra år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2019:806).

Barnpornografibrott

16 kap. 10 a § brottsbalken (2004:406)

Den som

– skildrar barn i pornografisk bild,

– sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på något annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,

– förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,

– förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller

– innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till,

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Extraterritoriell lagstiftning

I Sverige har vi en extraterritoriell lagstiftning, vilket innebär att en gärningsman kan dömas i Sverige även om brottet begåtts utomlands. Sexuella övergrepp mot barn som begås utomlands innefattas av den lagstiftningen. Förövare som gjort sig skyldiga till köp av sexuell handling av barn utomlands kan också dömas för andra brott, exempelvis våldtäkt mot barn.

 

Finns det svenska förövare?

Ja, dessvärre finns det även svenskar som reser utomlands för att begå sexuella övergrepp mot barn. Det finns ett antal domar mot gärningspersoner, men det är få som blir dömda. Det är viktigt att tipsa polisen vid misstanke om brott.

Vad kan jag som svensk göra?

Svenskar reser mycket och därför kan vi också göra skillnad. En nygjord undersökning av Länsstyrelsen visar att endast en av fem svenskar vet hur man ska gå tillväga vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn utomlands. Likaså visar undersökningen att majoriteten tror att det krävs tydlig bevisföring, som ett annat vittne, en bild eller ett namn på förövaren, vid tips till Polisen trots att det egentligen räcker med en misstanke. Det är därför viktigt att svenska turister och affärsresenärer vågar se och agera vid misstanke om sexuell exploatering av barn utomlands.

Ett tips till Polisen kan göra stor skillnad både för att hjälpa de utsatta barnen men också för att öka statistiken, vilket förbättrar Polisens möjligheter att jobba mot problemet.

När ska jag tipsa?

Det bästa är att lämna tips så snart som möjligt då det är lättare för Polisen att bearbeta färsk information. Däremot är det bättre att lämna in äldre information än att inte lämna in alls.

Hur tipsar jag?

Det finns flera sätt att tipsa vid misstanke om sexuell exploatering av barn utomlands. Detta kan ske direkt till svensk polis via resekurage.se eller till lokal polis i det landet där det misstänkta brottet har begåtts. Det bästa är att anmäla till både lokal och svensk polis. Utöver resekurage.se kan man även anmäla via telefon till svenska Polisen genom att ringa 114 14 från Sverige eller +46 77 114 14 00 från utlandet.

Vad händer med mitt tips?

När ett tips kommer in skickas det direkt till en särskild grupp på Polismyndigheten som arbetar mot sexuell exploatering av barn utomlands. Där ses tipset över och om det bedöms vara användbart skickas det vidare till polisen i det land där det misstänkta brottet har begåtts. Om förövaren är svensk kan denne bli åtalad och dömd i Sverige.

Kan jag vara anonym?

Ja, det går att tipsa anonymt men det blir svårare för Polisen att utreda tipset om det inte finns möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Tänk om jag har fel?

Ett tips innebär inte att Polisen automatiskt startar en utredning. Det är först vid starka misstankar mot en person som Polisen tar ärendet vidare. Den som tipsar behöver inte oroa sig för att skada någon oskyldig. Har personen däremot rätt i sina misstankar kan en liten, enstaka iakttagelse göra stor skillnad och bidra till att fler förövare åker fast.

SAMARBETSPARTNERS

Följande organisationer samarbetar med oss i kampen mot sexuell exploatering av barn utomlands.

partner
partner